Download

Tài liệu hướng dẫn lập bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng theo QĐ số 3796/QĐ-UBND của Thành phố Hà Nội
Hướng dẫn lập bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng theo QĐ số 3796/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội
Ngày 16/7/2014, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3796/QĐ-UBND về việc công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định này, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công là khác nhau tương ứng với các bộ đơn giá đã ban hành tại các thời điểm khác nhau trong năm 2011, 2012 và 2014.

Tài liệu hướng dẫn sau đây sẽ giúp các đơn vị tư vấn sử dụng phần mềm ADTPro với QĐ số 3796/QĐ-UBND đơn giản hơn.

Download tập tin đính kèm:
Ha_Noi_Huong_dan_lap_du_toan_theo_QD_3796.pdf   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 7799152 | Online: 3255