Download

36. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cập nhật đến ngày 10/12/2013
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2014 110/CBLS-XD-TC 11/02/2014
2 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2014 203/CBLS-XD-TC 10/03/2014
3      
4 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 04 năm 2014 414/CBLS-XD-TC 09/05/2014
2013
1 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2013 109/CBLS-XD-TC 07/02/2013
2 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2013 168/CBLS-XD-TC 08/03/2013
3      
4 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 04 năm 2013 362/CBLS-XD-TC 13/05/2013
5 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 05 năm 2013 454/CBLS-XD-TC 07/06/2013
6 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 06 năm 2013 568/CBLS-XD-TC 11/07/2013
7 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 07 năm 2013 685/CBLS-XD-TC 13/08/2013
8 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 08 năm 2013 774/CBLS-XD-TC 09/09/2013
9 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 09 năm 2013 901/CBLS-XD-TC 09/10/2013
10      
11 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2013 1161/CBLS-XD-TC 10/12/2013
12 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 12 năm 2013 34/CBLS-XD-TC 10/01/2014
2012
1 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2012 63/CBLS-XD-TC 10/02/2012
2 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2012 168/CBLS-XD-TC 08/03/2012
3 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 03 năm 2012 271/CBLS-XD-TC 11/04/2012
4 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 04 năm 2012 370/CBLS-XD-TC 10/05/2012
5 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 05 năm 2012 456/CBLS-XD-TC 07/06/2012
6 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 06 năm 2012 544/CBLS-XD-TC 09/07/2012
7 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 07 năm 2012 641/CBLS-XD-TC 10/08/2012
8 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 08 năm 2012 725/CBLS-XD-TC 14/09/2012
9 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 09 năm 2012 769/CBLS-XD-TC 05/10/2012
10 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2012 890/CBLS-XD-TC 09/11/2012
11 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2012 988/CBLS-XD-TC 11/12/2012
12 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 12 năm 2012 25/CBLS-XD-TC 10/01/2013
2011
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 07 năm 2011 731/CBLS-XD-TC 14/07/2011
8      
9      
10      
11      
12      
2010
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/11/2010 996/CBLS-XD-TC 01/12/2010
12      

    

Ý kiến khách hàng: (4)

Gửi ý kiến

e kiếm mãi mà không có giá VLXD tháng 12/2013 của tỉnh Lâm Đồng.nhờ ai có thì gửi cho e xin file với

Mình cần thông báo giá vật liệu tháng 06, 07 năm 2012 nhờ up load cho mình nhé

Nhờ anh Vũ xem lại dùm link download sao không tải về được vậy

Minh Đức - 25/03/2014

Minh cần thong bao gia vật liệu các năm 2012 trở về trước, upload cho minh voi

Cac ban upload dữ liệu giá vật liệu tát cả các tháng trong năm 2012. đang làm chênh lệch giá năm 2012. Cám ơn nhiều

Huỳnh Thị Ngọc Thúy - 24/12/2013

Chị Thúy cho biết đang cần giá vật liệu tháng mấy để bên bộ phận kỹ thuật upload dữ liệu trước.

Admin - 20/12/2013

Xin thông báo giá vật liệu liên sở XD-TC mới nhất năm 2013 (sau TB568/CBLS-XD-TC ngày 11/7/2013) của tỉnh Lâm Đồng. Xin Cảm ơn.

Visited: 876044 | Online: 158