Câu hỏi thường gặp

Cài đặt, bảo trì, cập nhật phiên bản mới

Liên quan đến vấn đề chạy Run as Administrator trên máy tính chạy Windows 7/8 và Windows 10

Quý khách hàng đang sử dụng máy tính cài đặt hệ điều hành Windows 7/8/10 tham khảo bài viết sau đây để biết lý do vì sao cập nhật phiên bản mới không thành công, phải tiến hành khởi động ADTPro bằng cách chạy Run as Adminstrator để cập nhật phiên bản mới hoặc cài đặt phần mềm.

17/05/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Lỗi Error on loading dll khi đang sử dụng phần mềm ADTPro

Khắc phục hiện tượng lỗi Error on loading .dll khi đang sử dụng phần mềm dự toán ADTPro

13/10/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Cài đặt phần mềm ADTPro phiên bản thương mại trên máy tính không có ổ đĩa CD

Nhu cầu sử dụng máy tính đòi hỏi máy tính phải siêu mỏng, gọn nhẹ ngày càng nhiều. Nhiều nhà sản xuất máy tính đã thiết kế các máy tính xách tay siêu mỏng, gọn nhẹ và đi kèm theo thiết kế này là máy tính không còn trang bị ổ đĩa CD/DVD. Thời gian gần đây, khi triển khai cài đặt phần mềm ADTPro cho khách hàng, các các bộ kỹ thuật của công ty nhận thấy có một tỷ lệ 6/10 máy tính không trang bị ổ đĩa CD/DVD. Đã từ lâu, phần mềm ADTPro đã hỗ trợ cài đặt phần mềm không cần phải có ổ đĩa CD/DVD.

04/08/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo lỗi "không thể truy cập website www.quyettoan.vn, kiểm tra kết nối internet"

Máy tính kết nối internet tốt, có thể truy cập và xem nội dung trang web của quyettoan.vn cũng như các website tin tức khác. Tuy nhiên khi sử dụng chức năng tải đơn giá tỉnh/thành phố hoặc cập nhật phiên bản mới phần mềm dự toán ADTPro đều nhận được thông báo "Không thể truy cập website www.quyettoan.vn, bạn kiểm tra lại kết nối internet trước khi thực hiện chức năng này".

15/05/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Xác định thư mục cài đặt phần mềm ADTPro

Hướng dẫn cách xác định thư mục cài đặt phần mềm ADTPro trong trường hợp đã khởi động thành công phần mềm ADTPro và trong trường hợp chưa thể khởi động phần mềm ADTPro. Cần phải xác định thư mục cài đặt phần mềm để chạy chức năng mở khóa cứng.

18/06/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Không thể mở công trình cũ khi sử dụng phần mềm ADTPro trên hệ điều hành Windows 7/8

Không thể mở một số công trình cũ khi sử dụng phần mềm ADTPro cài đặt trên hệ điều hành Windows 7/8.

15/04/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Có thể tạo công trình mới nhưng không thể mở công trình cũ

Khởi động phần mềm ADTPro, có thể tạo công trình mới nhưng không thể gọi chức năng Mở công trình cũ.

20/03/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Hiển thị thông báo "Đã có lỗi xảy ra khi khởi tạo hệ thống"

Sau khi cập nhật thành công ADTPro phiên bản mới nhất, khởi động lại phần mềm ADTPro để làm việc thì nhận được thông báo sau: "Đã có lỗi xảy ra khi khởi tạo hệ thống. Vui lòng thoát và khởi động lại ADTPro để làm việc.

17/03/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất khi đã hết hạn bảo hành (bảo trì)

Tôi đang sử dụng ADTPro phiên bản thương mại đã hết hạn bảo hành, tôi vừa cài đặt lại máy tính, vậy làm cách nào để cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất cho khóa cứng của tôi.

27/12/2012

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 8140036 | Online: 6796