Cty Quyết toàn cung cấp phần mềm dự toán dự thầu ADTPro
  • Về trang chủ
  • Xem Sơ đồ website
  • Liên hệ với chúng tôi

Lâm đồng: Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND v/v ban hành cước vận chuyển bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
05/07/2011

Khách hàng đang sử dụng phần mềm dự toán ADTPro có thể tải tập tin dữ liệu sử dụng cho phần mềm dự toán ADTPro, sau khi tải về máy, sử dụng chức năng "Nạp bảng giá cước vận chuyển" ở menu Hồ sơ để sử dụng mà không phải mất thời gian nhập liệu lại.
Sau khi nạp dữ liệu, vào menu "Thông tin hệ thống" ==> "Biểu cước vận chuyển hàng hóa" để kiểm tra lại dữ liệu đã nạp vào.

Lưu ý:
Sau khi nạp bảng giá cước vận chuyển theo QĐ số 33/2011/QĐ-UBND, dữ liệu của khách hàng sẽ có tổng cộng 4 quyết định bù cước vận chuyển.

   Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND v/v ban hành cước vận chuyển bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
   File dữ liệu cước vận chuyển 33/2011/QĐ-UBND sử dụng cho ADTPro

Bài viết có liên quan:
Hỏi - đáp: Thay đổi đơn giá cước khi tỉnh ban hành quyết định cước vận chuyển mới    

Quyet Toan Co.,Ltd

Quay về ... Quay về
Các tin khác: