Tin tức & sự kiện

Long An: Đơn giá xây dựng tỉnh Long An (Phần bổ sung - định mức theo QĐ số 1091/QĐ-BXD)
Ngày 03/04/2013, UBND tỉnh Long An đã ban hành QĐ số 1117/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Bổ sung).
 
Bộ đơn giá này được ban hành căn cứ theo QĐ số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng v/v công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (bổ sung).
 
Việc lập dự toán cho các công trình ở Long An với loại vật liệu không nung sẽ thuận lợi hơn khi UBND tỉnh Long An đã công bố bộ đơn giá bổ sung này.
 
Hướng dẫn tải đơn giá Long An có dữ liệu bổ sung theo QD số 1117/QĐ-UBND:
 
- Bước 1: Mở thư mục cài đặt ADTPro, vào thư mục ..\Dongia\LongAn, đổi tên tập tin 7677782007.dat thành tập tin 7677782007_BK.dat.
- Bước 2: Khởi động ADTPro, vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, nhập vào nội dung tìm kiếm là "Long An", nhấn chuột phải vào đơn giá Long An chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố hoặc nhấn vào biểu tượng download để tải về   
Visited: 6525689 | Online: 254