Khánh Hòa: Đơn giá xây dựng công trình trên quần đảo Trường Sa
Bộ đơn giá xây dựng công trình trên quần đảo Trường Sa được ban hành theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Ngày 18/10/2011, Công ty chúng tôi đã tiến hành cập nhật và bổ sung dữ liệu đơn giá xây dựng công trình trên quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa.
 
Bộ đơn giá xây dựng công trình trên quần đảo Trường Sa được ban hành theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Bộ đơn giá này được tích hợp chung với bộ đơn giá XDCB của tỉnh Khánh Hòa.
 
Như vậy bộ dữ liệu đơn giá tỉnh Khánh Hòa sử dụng cho phần mềm dự toán - dự thầu ADTPro đã có các bộ đơn giá sau:
 
- Đơn giá xây dựng công trình - phần Xây dựng (QĐ số 33/2007/QĐ-UBND ngày 23/07/2007)
- Đơn giá xây dựng công trình - phần Lắp đặt (QĐ số 31/2007/QĐ-UBND ngày 23/07/2007)
- Đơn giá xây dựng công trình - phần Sửa chữa (QĐ số 34/2004/QĐ-UB ngày 09/3/2004)
- Đơn giá xây dựng công trình trên biển và Hải đảo (QĐ số 1340/QĐ-UBND ngày 10/06/2009).
 
Hướng dẫn cập nhật lại đơn giá các tỉnh Khánh Hòa:
- Mở thư mục cài đặt ADTPro, vào thư mục ..\Dongia\KhanhHoa, đổi tên tập tin 7677782007.dat thành tập tin 7677782007_BK.dat
- Khởi động ADTPro, vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, nhập vào nội dung tìm kiếm là "Khánh Hòa", nhấn vào biểu tượng download để tải về.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 6646872 | Online: 208