Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ (đơn giá năm 2012)
Ngày 11/01/2012, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã phát hành công văn số 30/SXD-KTXD v/v công bố đơn giá xây dựng công trình và công văn số 27/SXD-KTXD v/v công bố và hướng dẫn áp dụng đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Ngày 11/01/2012, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã phát hành công văn số 30/SXD-KTXD Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ gồm:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt. 
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát. 
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa.
5. Đơn giá thí nghiệm Vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.
6. Đơn giá xây dựng cơ bản công trình Bưu chính, Viễn thông. 
Và công văn số 27/SXD-KTXD công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị thành phố Cần Thơ.
 
Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu vùng II - mức 1.780.000 đồng/tháng theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ.
 
Mức lương tối thiểu chung là 830.000 đồng/tháng theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ.
 
Chi phí máy thi công được tính toán dựa trên công văn số 21/SXD-KTXD ngày 09/01/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ (Bảng giá ca máy tính toán theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD).
 
Đơn giá xây dựng công trình được tính theo mức lương tối thiểu vùng II - mức 1.780.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ.
 
Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ thuộc vùng III, mức lương tối thiểu vùng là 1.550.000 đồng/tháng, khi áp dụng đơn giá được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:
Hệ số nhân công Knc       = 0,875
Hệ số máy thi công Kmtc = 0,985

Lưu ý:
Ngày 31/03/2014, Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ đã công bố đơn giá xây dựng công trình năm 2014 ban hành theo QĐ số 81/QĐ-SXD.
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 6646881 | Online: 217